Nowa ustawa o emeryturach i rentach z FUS

Utworzono: 04 styczeń 2013

Wszyscy posłowie poparli w piątek ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowela ma usprawnić pracę terenowych oddziałów ZUS.

Głosowało 432 posłów.

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS mają charakter techniczny. Nowe przepisy spowodują bowiem, viagra że decyzje dotyczące waloryzacji emerytur i rent, malady sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

Takie rozwiązanie wprowadzono już incydentalnie dla waloryzacji w 2012 r., dzięki czemu zwiększono wydajność i jakość procesu obsługi waloryzacji świadczeń.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Teraz trafi ona do prac w Senacie.

Szukaj